Postup pri vrátení tovaru / odsúpení od zmluvy:

              Ako zákazník máte právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená zaplatená suma do 15 dní: 


Odošlite tovar aj s faktúrou (dodacím listom) a na faktúru (priložený formulár) napíšte: 
" Kódy tovaru, ktorý vraciate, potom číslo účtu (uveďte prosím správne číslo účtu/kód banky) kam vám máme vrátiť peniaze.

Číslo objednávky, prípadne dátum a meno kupujuceho. 

 

Tovar pošlite ako 

"balík na adresu" (nie list, väčšie listy ako 50g poštári nedoručujú, potom celá výmena sa neúmerne predlžuje)

na vlastné náklady na presne 

túto adresu 

nášho skladu:

Bayshop s.r.o.

Sládkovičova 43/A

921 01, Piešťany

 Tovar v tejto lehote, zasielajte ako balík prosím späť na našu adresu

nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s dokladom o kúpe. 

. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar poistiť. 

 

Táto garancia sa nevzťahuje na spotrebný tovar (ako napr. nosiče obrazu, zvuku a informácií, hygienické potreby a pod.). 

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet v zmysle zákona a našich obchodných podmienok. 

 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť.

 

 Tu si môžete stiahnuť formulár pre

odstúpenie od zmluvy

.Back to top