Postup pri vrátení tovaru / odsúpení od zmluvy:

              Ako zákazník máte právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená zaplatená suma do 15 dní: 


Odošlite tovar aj s faktúrou (dodacím listom) a na faktúru (priložený formulár) napíšte: 
" Kódy tovaru, ktorý vraciate, potom číslo účtu (uveďte prosím správne číslo účtu/kód banky) kam vám máme vrátiť peniaze.

Číslo objednávky, prípadne dátum a meno kupujuceho. 

 

Tovar pošlite ako 

"balík na adresu" (nie list, väčšie listy ako 50g poštári nedoručujú,  nieje možné to z pošty prebrať)

na vlastné náklady na presne 

túto adresu 

nášho skladu:

Bayshop.sk

Fotohunt s.r.o.

Sládkovičova 43/A

921 01, Piešťany

 Tovar v tejto lehote, zasielajte ako balík prosím späť na našu adresu

nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s dokladom o kúpe. 

. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar poistiť. 

 

Táto garancia sa nevzťahuje na spotrebný tovar (ako napr. nosiče obrazu, zvuku a informácií, hygienické potreby a pod.). 

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet v zmysle zákona a našich obchodných podmienok. 

 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť.

 

 Tu si môžete stiahnuť formulár pre

odstúpenie od zmluvy

.Back to top