REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Postup pri reklamácii tovaru:

 

 

1) tovar zašlite ako "balík na adresu" (nie na dobierku, neposielajte ako list)
2) do zásielky uveďte dôvod reklamácie
3) k tovaru musí byť priložený originálny doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (dodací list)
5) zásielku pošlite presne na túto adresu:
Bayshop.sk
Fotohunt s.r.o.
Sládkovičova 43/A
Piešťany
92101


Tovar posielajte iba na túto adresu, Zásielky zaslané na inú adresu nebudú k nám doručené.

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď reklamovať a výrobok prestať používať, aby nedošlo k jeho ešte väčšiemu poškodeniu. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady výrobkov, nie na nadmerné opotrebenie, alebo opotrebenie spôsobené nesprávnym použitím.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním

b) nesprávnym použitím výrobku

c) nesprávnym skladovanímVašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou.

Back to top