Platba na účet. Ak ste si vybrali platbu na účet. Prosím platbu preveďte na IBAN:

Účet: SK14 6500 0000 0000 9562 1247

Variab. symbol: číslo objednávky

Vopred ďakujeme.

Back to top